THÔNG TIN TỪ CƠ SỞ

Hội nghị đại biểu nhân dân phường Quan Hoa năm 2018
Ngày đăng 30/03/2018 | 10:02  | View count: 52

Hội nghị đại biểu nhân dân phường Quan Hoa năm 2018

Chiều ngày 29/3/2018, UBND phường Quan Hoa phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc phường tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Đồng chí Phạm Thị Lâm Anh – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận cùng gần 150 đại biểu đã tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo của UBND phường về kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân và phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu đã tham luận những nội dung chủ yếu bàn việc xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, đưa việc xây dựng đời sống văn hoá đến từng cá nhân, hộ gia đình, cụ thể là xây dựng nếp sống văn minh, văn hoá trong các tầng lớp nhân dân; giữ gìn vệ sinh môi trường; phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tuyên truyền chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", xây dựng gia đình văn hoá, tổ dân phố văn hoá có chất lượng, có chiều sâu.
Hội nghị đại biểu nhân dân phường Quan Hoa được tổ chức thành công, tốt đẹp, phát huy dân chủ, đề cao tinh thần trách nhiệm của cộng đồng dân cư; đánh giá được kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân năm 2017 và đề ra nhiệm vụ năm 2018 góp phần xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn phường./.

UBND PHƯỜNG QUAN HOA