THÔNG TIN TỪ CƠ SỞ

Phường Nghĩa Tân biểu dương "Người tốt - việc tốt" năm 2018, Tổng kết Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” năm 2018
Ngày đăng 11/06/2018 | 05:04  | View count: 44

Phường Nghĩa Tân biểu dương "Người tốt - việc tốt" năm 2018, Tổng kết Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” năm 2018

Ngày 11/6/2018, phường Nghĩa Tân tổ chức hội nghị biểu dương “Người tốt, việc tốt” năm 2018, tổng kết Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” nhân kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" (11/6/1948 - 11/6/2018).

Trong những năm qua, phường Nghĩa Tân luôn chú trọng, duy trì và phát triển phong trào thi đua, phong trào "Người tốt - việc tốt" trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng, tham gia và đạt nhiều kết quả: Kinh tế tiếp tục phát triển, thu ngân sách đạt kết quả khá cao, công tác an sinh xã hội được bảo đảm, các phong trào thi đua cũng đã diễn ra sôi nổi trong các trường học, tạo sự lan tỏa tới từng giáo viên và học sinh. Công tác quản lý đô thị được triển khai đồng bộ, toàn diện. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tiếp tục được xác định là nhiệm vụ then chốt. Đảng bộ phường thường xuyên chú trọng xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện tác phong công tác, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên, quan tâm giáo dục truyền thống của Đảng bộ, thực hiện nghiêm túc chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Điểm nổi bật của phong trào “Người tốt - Việc tốt” năm nay là gắn với đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Qua các phong trào thi đua, phong trào “Người tốt – Việc tốt” phường Nghĩa Tân đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng, trong đó có 51 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Người tốt, việc tốt. Đây là những bông hoa đẹp nhất, tiêu biểu nhất trong vườn hoa thi đua yêu nước của phường.

Cũng nhân dịp này, phường Nghĩa Tân đã tổng kết Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018. UBND phường Nghĩa Tân đã trao thưởng cho 27 tác giả có bài viết và 13 gương điển hình tiên tiến tiêu biểu được phát hiện trong cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt năm 2018.

UBND PHƯỜNG NGHĨA TÂN