THÔNG TIN TỪ CƠ SỞ

Phường Nghĩa Tân tổ chức Hội nghị trao thoát cận nghèo cho 7 hộ cận nghèo năm 2018
Ngày đăng 13/06/2018 | 06:32  | View count: 63

Phường Nghĩa Tân tổ chức Hội nghị trao thoát cận nghèo cho 7 hộ cận nghèo năm 2018

Thực hiện công tác giảm nghèo và công tác hỗ trợ thoát cận nghèo năm 2018. Trong năm qua, UBND phường Nghĩa Tân đã xây dựng các phương án hỗ trợ để đưa các hộ gia đình cận nghèo tiến tới thoát cận nghèo bền vững trong năm 2018.  Tính đến thời điểm hết tháng 5/2018, phường Nghĩa Tân có 9 hộ cận nghèo và không có hộ nghèo trên tổng số 27.723 hộ dân. Trong đó có 7/9 hộ cận nghèo đã có đơn đề nghị thoát cận nghèo trong 6 tháng đầu năm 2018.

Chiều ngày 13/6/2018, UBND phường tổ chức trao hỗ trợ thoát cận nghèo cho 7 hộ gia đình cận nghèo trên. Với mức hỗ trợ từ 10.000.000 đến 15.000.000 cho mỗi hộ gia đình được trích từ quỹ “Vì người nghèo” của phường Nghĩa Tân.

Thực hiện các chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững, trong thời gian qua, Đảng ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận tổ quốc phường đã luôn có những sự quan tâm sâu sắc tới đời sống nhân dân nói chung, các hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn nói riêng. Từ đó giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống, những hộ cận nghèo có khả năng thoát nghèo bền vững.

Để tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, thời gian tới bên cạnh sự nỗ lực của chính quyền và các hộ dân, phường Nghĩa Tân rất cần sự quan tâm hỗ trợ của các ngành, các cấp trong việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, quan tâm tới lĩnh vực đào tạo nghề và tạo việc làm cho người trong độ tuổi lao động; hỗ trợ tập huấn cho cán bộ làm công tác giảm nghèo nhằm nâng cao kỹ năng kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các chương trình, dự án nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững.

UBND PHƯỜNG NGHĨA TÂN