THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Bài tuyên truyền Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3
Ngày đăng 16/03/2023 | 09:21  | View count: 106

Tháng 6/2012, Liên hợp quốc đã chọn ngày 20/3 là Ngày Quốc tế Hạnh phúc và tổ chức lần đầu tiên vào ngày 20/3/2013 với thông điệp “Hãy hành động vì hạnh phúc”. 193 nước thành viên (trong đó có Việt Nam) cùng cam kết ủng hộ ngày này bằng các nổ lực nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng xã hội công bằng, phát triển bền vững, nhằm đem lại hạnh phúc cho người dân.

Thực hiện mục tiêu phát triển an sinh xã hội, xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2589/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 hàng năm" nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân, gia đình, toàn xã hội về Ngày Quốc tế Hạnh phúc, từ đó có hành động cụ thể, thiết thực xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc của người Việt Nam.

Để Ngày Quốc tế Hạnh phúc đi vào cuộc sống, các cấp, các ngành cần chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, làm tốt công tác an sinh xã hội, quan tâm tới các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp họ vươn lên phát triển bền vững.

Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3/2023 với chủ đề “ Hạnh phúc cho mọi người” và khẩu hiệu là “ Gia đình hạnh phúc là nền tảng của quốc gia hạnh phúc. Hãy yêu thương và sẻ chia để tìm thấy cho mình và giúp những người quanh ta, trước hết là gia đình, là những người thân có nhiều giây phút hạnh phúc đích thực!

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN