THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Công văn về tiếp tục triển khai thực hiện Đề án thí điểm thực hiện cơ chế "Một cửa liên thông" trong giải quyết TTHC: "Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn
Ngày đăng 15/03/2023 | 10:31  | View count: 11

Xem nội dung tại đây

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN