THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Tuyên truyền "Cuộc vận động sáng tác và dàn dựng, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025" chủ đề "Thành phố Hồ Chí Minh - 50 năm tự hào bản anh hùng ca"
Ngày đăng 11/09/2023 | 09:46  | View count: 28

Nội dung Cuộc vận động, xem chi tiết tại đây

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN