THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Nghị định 76/2023/NĐ-CP hướng dẫn về việc hỗ trợ cho người bị bạo lực gia đình
Ngày đăng 31/01/2024 | 16:42  | View count: 32

Nghị định 76/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022 bao gồm 45 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 25/12/2023.

Nghị định 76/2023/NĐ-CP hướng dẫn về việc hỗ trợ cho người bị bạo lực gia đình như sau:

1. Chi hỗ trợ cho người bị bạo lực gia đình

- Việc hỗ trợ chi phí tư vấn tâm lý, cung cấp kỹ năng ứng phó với bạo lực gia đình do UBND cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ một phần kinh phí thực hiện tư vấn cho người bị bạo lực gia đình, người có hành vi bạo lực gia đình.

- Hỗ trợ nhu cầu thiết yếu khi thực hiện cấm tiếp xúc, việc hỗ trợ áp dụng như quy định đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

- Trường hợp người bị bạo lực gia đình bị tổn hại sức khỏe được chăm sóc, điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh thực hiện theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

2. Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình

Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình được thiết lập với 3 chữ số,  hoạt động 24 giờ tất cả các ngày  để tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về hành vi bạo lực gia đình; Hướng dẫn người bị bạo lực gia đình tới cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để được bảo vệ, hỗ trợ; Chuyển tin báo, tố giác tới Chủ tịch UBND cấp xã nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình, trường hợp có dấu hiệu tội phạm phải báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự.

Tổng đài thực hiện ghi âm tự động và chi trả phí viễn thông đối với tất cả các cuộc gọi đến, gọi đi.

PHÒNG TƯ PHÁP