THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Công an quận Cầu Giấy tổ chức phát động “Thu Nhận Hồ Sơ Căn Cước và Giấy Chứng Nhận Căn Cước Theo Luật Căn Cước 2023”
Ngày đăng 01/07/2024 | 16:48  | View count: 68

Sáng ngày 01/07/2024, Công an quận Cầu Giấy, Công an các phường đã tổ chức lễ phát động Thu nhận hồ sơ căn cước và giấy chứng nhận căn cước theo Luật Căn cước 2023 với sự tham gia của đông đảo người dân cùng các cán bộ, chiến sĩ công an quận. Kết thúc buổi lễ, Công an quận Cầu Giấy đã tiến hành thu nhận căn cước cho người dân, đặc biệt là các công dân nhí lứa tuổi từ 6 đến dưới 14 tuổi.

Để người dân có nhận thức rõ ràng, phối hợp trách nhiệm trong thực hiện Luật Căn cước 2023, Công an Quận đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua nhiều hình thức như: tổ chức các cuộc thi tìm hiểu Luật Căn cước, tổ chức Lễ phát độngtruyên truyền bằng pano, áp phích dán tại các trụ sở cơ quan Công an hoặc trên các trang điện tử và fanpage của Công an Quận. Mọi khó khăn, vướng mắc và thắc mắc của người dân đều được nhanh chóng tập hợp để kịp thời hướng dẫn và giải quyết.

Đồng thời, Công an quận Cầu Giấy ban hành Kế hoạch số 227/KH-CACG-QLHC ngày 30/6/2024 về thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho công dân và hồ sơ Giấy chứng nhận Căn cước cho người gốc Việt nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống trên địa bàn Cầu Giấy và triển khai các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, góp phần nâng cao nhận thức của người dân, nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao từ cộng đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng Công an thực hiện nhiệm vụ.

Từ sáng sớm, người dân đã hồ hởi đi làm sinh trắc theo Luật Căn cước 2023

Luật Căn cước 2023 không chỉ mang lại lợi ích cho người dân mà còn đóng góp vào sự phát triển của hệ thống quản lý hành chính hiện đại, minh bạch và hiệu quả khi sử dụng căn cước, giấy chứng nhận căn cước trong các giao dịch hành chính và dân sự.

Những công dân nhí đầu tiên trên địa bàn quận được sử dụng công nghệ  sinh trắc học mống mắt trong quá trình cấp căn cước.

Ngay sau lễ phát động, Công an quận Cầu Giấy đã ra quân tiến hành cấp căn cước cho người dân theo Luật Căn cước 2023.

CÔNG AN QUẬN