TIN TỨC - SỰ KIỆN TIÊU BIỂU

Ban đại diện hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội quận Cầu Giấy họp phiên thường kỳ quý I/2018
Ngày đăng 11/04/2018 | 05:04

Ban đại diện hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội quận Cầu Giấy họp phiên thường kỳ quý I/2018

Ngày 11/4/2018, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) quận Cầu Giấy đã tổ chức phiên họp giao ban thường kỳ Quý I/2018 để đánh giá kết quả triển khai tín dụng chính sách trên địa bàn quận Quý I, triển khai kế hoạch nhiệm vụ Quý II/2018 dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) NHCSXH quận Cầu Giấy. Tham dự phiên họp có đầy đủ các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH quận là đại diện lãnh đạo các Hội đoàn thể, các phòng của quận, UBND các phường trên địa bàn và NHCSXH Thành phố Hà Nội - bộ phận phụ trách địa bàn quận Cầu Giấy.

Trong Quý I, NHCSXH Thành phố Hà Nội đã triển khai giải ngân kịp thời vốn thu hồi và vốn được bổ sung mới trong năm 2018 đến các đối tượng thụ hưởng. Tổng nguồn vốn cho vay đến 31/3/2018 là 83.608 triệu đồng, tăng 13.087 triệu đồng (19%) so với năm 2017, trong đó, nguồn vốn Ngân sách quận ủy thác sang NHCSXH cho vay trên địa bàn là 32.500 triệu đồng, tăng 10.000 triệu đồng so với năm 2017. Các chương trình tín dụng giải ngân qua NHCSXH Thành phố Hà Nội trong quý I đã góp phần hỗ trợ tạo việc làm cho trên 1.000 lao động trên địa bàn quận.

Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH quận thống nhất quyết nghị xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ Quý II/2018 với một số nội dung chủ yếu như sau: 100% nợ đến hạn được xử lý kịp thời theo quy định, tập trung đôn đốc thu hồi dứt điểm nợ quá hạn tồn đọng, không để phát sinh nợ quá hạn mới; hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch các chương trình tín dụng, đẩy mạnh tăng trưởng vốn huy động thông qua Tổ Tiết kiệm và Vay vốn (TK&VV) và huy động tại các điểm giao dịch phường; tập trung tuyên truyền và triển khai chương trình cho vay nhà ở xã hội trên địa bàn, đảm bảo đúng đối tượng và tuân thủ đúng quy trình quy định; tổ chức triển khai chương trình kiểm tra giám sát của Ban đại diện HĐQT NHCSXH quận; triển khai các lớp tập huấn cho cán bộ ban giảm nghèo phường, các tổ trưởng tổ dân phố để nâng cao kỹ năng nghiệp vụ trong quản lý, tổ chức triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội tại cơ sở; tham mưu HĐND, UBND quận cân đối, bố trí Ngân sách chuyển bổ sung đợt II số tiền 10 tỷ đồng qua NHCSXH để ủy thác cho vay giải quyết việc làm đáp ứng nhu cầu của hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hỗ trợ giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận năm 2018.

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI QUẬN CẦU GIẤY