TIN TỨC - SỰ KIỆN TIÊU BIỂU

Quận Cầu Giấy đánh giá tình hình, kết quả triển khai phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”
Ngày đăng 16/03/2023 | 16:17

Sáng ngày 16/3/2023, Ban Thường vụ Quận ủy Cầu Giấy đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình, kết quả 01 tháng triển khai, ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”.

Tham dự Hội nghị có: Đồng chí Phạm Thị Thu Hạnh - Phó Trưởng phòng Tổ chức đảng - Đảng viên (Ban Tổ chức Thành ủy); Đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai và ứng dụng phần mềm; Các đồng chí Thường vụ Quận ủy, thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Biên tập tin bài trên phần mềm “ Sổ tay đảng viên điện tử ”; các đồng chí Thường trực HĐND quận, Lãnh đạo UBND quận, Lãnh các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Quận ủy, Trung tâm Chính trị quận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quận; Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy viên và cán bộ văn phòng cấp ủy các TCCS Đảng trực thuộc Quận ủy.

Đồng chí Phạm Văn Triển - UVTV, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy báo cáo tình hình, kết quả 01 tháng triển khai phần mềm

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Triển - UVTV, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo đã báo cáo tóm tắt kết quả 01 tháng triển khai, ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”. Theo đó: Quận ủy đã ban hành Kế hoạch số 105-KH/QU ngày 08/02/2023, thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Biên tập tin, bài; Tổ chức hội nghị quán triệt và 02 lớp tập huấn cài đặt, đăng ký, sử dụng phần mềm cho các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy viên các TCCS Đảng và Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở với 1.200 người tham dự. Đến nay, 100% các TCCS Đảng đã xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, triển khai tới các tổ chức đảng và toàn bộ đảng viên và thực hiện cài đặt tại kỳ sinh hoạt chi bộ tháng 3/2023; Đã có 25/41 TCCS Đảng hoàn thành cài đặt ứng dụng tới 100% đảng viên với tổng số đảng viên đăng ký thành công là 18.844 (bằng 98,5% đảng viên toàn quận); Trên phần mềm đã có 36 tin, bài được đăng tải.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, Trưởng Ban chỉ đạo phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh: Việc triển khai phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên” là chủ trương lớn của Thành ủy trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng; Là nội dung quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU về chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Để phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” thực sự phát huy hiệu quả, đồng chí Nguyễn Văn Chiến đề nghị Ban Tổ chức Quận ủy tiếp tục phối hợp với cấp ủy các TCCS Đảng thực hiện rà soát thông tin trên phần mềm và danh sách đảng viên, tổng hợp báo cáo Ban Tổ chức Thành ủy; Ban Tuyên giáo Quận ủy tiếp tục thực hiện tốt việc biên tập, đăng tin, bài trên phần mềm, chọn lọc những vấn đề dư luận quan tâm, những nội dung phù hợp sinh hoạt chi bộ và nhu cầu của đảng viên, đảm bảo nội dung phản ánh kịp thời, chính xác các hoạt động của Đảng bộ, chính quyền quận Cầu Giấy và các thông tin về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội,… nhằm tạo điều kiện cho đảng viên theo dõi; Cấp ủy các TCCS Đảng tiếp tục rà soát, đối khớp dữ liệu đảng viên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sử dụng phần mềm nhằm đổi mới phương thức làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên; Chỉ đạo sử dụng các ứng dụng phần mềm trong sinh hoạt chi bộ (từ kỳ sinh hoạt tháng 4/2023); Đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên ứng dụng phần mềm tới từng đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, Trưởng Ban chỉ đạo

trao thưởng cho các tập thể

Tại Hội nghị, 16 tập thể và 14 cá nhân đã được Ban Thường vụ Quận ủy khen thưởng về thành tích trong triển khai, ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”.

BAN TỔ CHỨC QUẬN ỦY