TIN TỨC - SỰ KIỆN TIÊU BIỂU

Cầu Giấy quán triệt Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 07/8/2023 của BTV Thành ủy Hà Nội về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị Thành phố Hà Nội; Phổ biến những điểm mới trong Quy định về quản lý cán bộ
Ngày đăng 15/09/2023 | 15:38

Sáng ngày 15/9/2023, tại Hội trường Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy đã tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị Thành phố Hà Nội và Kế hoạch số 133-KH/QU ngày 28/8/2023 của Quận ủy về thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU của Thành ủy gắn với phổ biến những điểm mới trong Quy định về quản lý cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Tham dự hội nghị có: Đồng chí Trần Thị Phương Hoa - TUV, Bí thư Quận ủy; Đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Đồng chí Bùi Tuấn Anh - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND quận; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ quận; Lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Quận ủy, Trung tâm Chính trị quận; Các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc quận; MTTQ và các tổ chức CT-XH quận; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS công lập; Đại biểu cơ sở: Bí thư (hoặc Phó Bí thư) cấp ủy cơ sở.

Mở đầu, các đại biểu tham dự đã dành một phút mặc niệm các nạn nhân đã tử vong trong vụ hỏa hoạn xảy ra vào đêm ngày 12/9, rạng sáng ngày 13/9/2023, tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận đã truyền đạt nội dung Chỉ thị số 24-CT/TU. Đồng chí cho biết, tiêu đề Chỉ thị đặt nội dung “kỷ cương” lên đầu tiên, tiếp đó là “kỷ luật”, “trách nhiệm” thể hiện rất rõ tính chấp hành, sự quyết tâm, tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy; nhấn mạnh tăng dần mức độ, yêu cầu trong công tác quản lý hành chính và thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị từ thành phố xuống cơ sở.

Để khắc phục những hạn chế tồn tại, với quyết tâm tạo chuyển biến căn bản từ nhận thức đến hành động của cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 07/8/2023 với 6 nhiệm vụ cụ thể. Trong đó cần tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị thành phố về vị trí, vai trò và trách nhiệm chấp hành cương, kỷ luật công vụ trong thực hiện nhiệm vụ được phân công; tuyệt đối không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; không ngừng nâng cao tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm, hiệu quả đối với công việc được giao; khơi dậy tình yêu Hà Nội, ý chí, khát vọng, tâm huyết xây dựng, phát triển Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại". Xây dựng văn hóa lãnh đạo, quản lý, văn hóa liêm chính trong thực thi công vụ, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên "tự soi, tự sửa", liên hệ bản thân với nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" để kịp thời có giải pháp khắc phục. Thực hiện nghiêm các nghị quyết về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; thực hiện tốt phương châm các việc cấp bách phải được giải quyết ngay; các vấn đề lớn, khó, phức tạp, nhạy cảm được tập thể bàn bạc kỹ lưỡng, thấu đáo, thông suốt trước khi quyết định; các công việc khác phải được giải quyết bảo đảm yêu cầu về tiến độ, chất lượng; lựa chọn đúng, trúng những vấn đề cần tập trung chỉ đạo, nhất là việc khó, những hạn chế, tồn tại đã được chỉ ra...

Cá nhân các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu phải thực sự gương mẫu, đi đầu về tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân, nói đi đôi với làm, chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đối diện và vượt qua khó khăn, thử thách vì công việc chung.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận truyền đạt Chỉ thị số 24-CT/TU và Quy định

về quản lý cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

Ngoài 6 nhiệm vụ, Chỉ thị còn có Phụ lục gợi ý về nhận diện một số biểu hiện vi phạm kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố, bao gồm 12 biểu hiện về vi phạm kỷ cương, kỷ luật; 9 biểu hiện về né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; 4 biểu hiện về trong việc thực hiện cơ chế bảo vệ, khuyến khích những người dám đấu tranh, khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo.

Thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU, Ban Thường vụ Quận ủy Cầu Giấy đã ban hành Kế hoạch số 133-KH/QU ngày 28/8/2023 để triển khai thực hiện với 05 mục đích, yêu cầu và các nội dung, nhiệm vụ cụ thể của Thường trực HĐND quận, Lãnh đạo UBND quận, các Ban xây dựng Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội và cấp ủy các TCCS Đảng trực thuộc Quận ủy. Trong đó nhấn mạnh yêu cầu: “Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội theo phương châm 5 rõ “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”, gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, hiệu quả, đúng quy định”.

Tiếp đó, Hội nghị đã nghe đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy trình bày những điểm mới trong Quy định của Thành ủy và Quận ủy về quản lý cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Thị Phương Hoa - TUV, Bí thư Quận ủy đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự tập trung cao độ của các đại biểu dự hội nghị để nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ những nội dung cơ bản, cốt lõi nhất của Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch thực hiện của Quận ủy về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội; Quy định về quản lý cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Đồng chí Trần Thị Phương Hoa - TUV, Bí thư Quận ủy phát biểu tại Hội nghị

Để tổ chức thực hiện thật tốt, có kết quả thiết thực Chỉ thị, Kế hoạch của Quận ủy, đồng chí Bí thư Quận ủy đề nghị các cấp, các ngành và cán bộ chủ chốt quận xuống cơ sở trong quá trình tổ chức thực hiện cần chú ý: Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, có tính quyết định việc đưa các nội dung của Chỉ thị và nhiệm vụ giải pháp trong Kế hoạch thực sự đi vào cuộc sống đạt hiệu quả, chất lượng; là thước đo năng lực, chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể cấp ủy, của người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị; thể hiện quyết tâm chính trị tương xứng, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu tiếp tục nâng cao nhận thức, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức viên chức có năng lực, phẩm chất tốt, gương mẫu, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; quá trình thực hiện cần gắn với triển khai xây dựng “Chi bộ bốn tốt”.

Ngay sau Hội nghị này, căn cứ vào Chỉ thị và Kế hoạch của Quận ủy, các Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy được giao phụ trách các TCCS Đảng, lãnh đạo UBND quận phụ trách lĩnh vực, địa bàn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác hướng dẫn, gắn với thường xuyên đôn đốc, kiểm tra trong việc thực hiện Chỉ thị. Cấp ủy các TCCS Đảng tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch, lộ trình, bước đi vững chắc, phù hợp để triển khai thực hiện Chỉ thị một cách bài bản, chặt chẽ, khoa học, hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh về nhận thức, thống nhất cao ý chí và hành động.

Đồng chí Trần Thị Phương Hoa - TUV, Bí thư Quận ủy nhấn mạnh: “Với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; với đội ngũ cán bộ tuyệt đối trung thành, tận tụy, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ, năng lực, tôi tin tưởng và mong muốn rằng: đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của quận tới cơ sở đã đổi mới, nỗ lực phấn đấu rồi càng phải đẩy mạnh đổi mới, nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, góp phần thực hiện các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ Đảng bộ quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng quận Cầu Giấy ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại”.

BAN TỔ CHỨC QUẬN ỦY