TIN TỨC - SỰ KIỆN TIÊU BIỂU

Hội nghị đối thoại về thủ tục hành chính năm 2023
Ngày đăng 16/11/2023 | 16:16

Sáng ngày 16/11/2023, UBND quận Cầu Giấy đã tổ Hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính (lần 2, năm 2023) do đồng chí Ngô Ngọc Phương - UVTV, Phó Chủ tịch UBND quận chủ trì.

Quận Cầu Giấy luôn xác định thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật và coi đây là khâu đột phá để tạo môi trường thuận lợi, minh bạch cho hoạt động của tổ chức, công dân và doanh nghiệp. Ngay từ đầu năm, UBND quận Cầu Giấy đã ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 19/01/2023 về kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2023. Đây là cơ sở để các đơn vị tập trung thực hiện công khai minh bạch trong việc tiếp cận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp; rà soát, đơn giản hoá các thủ tục hành chính các lĩnh vực: Tư pháp, Giáo dục – Đào tạo, Lao động – TBXH, Quản lý đô thị, Đầu tư xây dựng, Cấp phép kinh doanh…

Hội nghị được tổ chức với mục tiêu tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong công tác cải cách thủ tục hành chính; tăng cường sự theo dõi, giám sát của công dân và tổ chức trong việc giải quyết TTHC tại quận; tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

 

Tại Hội nghị đối thoại, nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết TTHC đã được đại diện tổ chức, cá nhân trao đổi thẳng thắn như: việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài, cải chính Hộ tịch, đăng ký khai tử quá hạn, trợ cấp xã hội cho Người cao tuổi, Người khuyết tật, việc thành lập nhóm lớp mầm non tư thục có dạy tiếng nước ngoài, thông báo nộp thuế đất phi nông nghiệp, một số vấn đề liên quan đến việc sử dụng tài khoản định danh điện tử quốc gia…

Đại diện các phòng, ban, đơn vị thuộc quận và lãnh đạo UBND các phường đã trao đổi trực tiếp, làm rõ và trả lời các vướng mắc của cá nhân, tổ chức tại hội nghị, đồng thời cung cấp số điện thoại liên lạc của các phòng, ban để cá nhân, tổ chức có thể trao đổi, làm rõ thêm (nếu cần) đối với những vấn đề còn vướng mắc.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Ngô Ngọc Phương - UVTV, Phó Chủ tịch UBND quận cho biết, Hội nghị đối thoại về TTHC được tổ chức nhằm tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC, phát huy quyền làm chủ, huy động sự tham gia góp ý kiến, đồng thời tăng cường việc theo dõi, giám sát của công dân và tổ chức trong việc giải quyết TTHC tại quận. Với phương châm “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”, Quận Cầu Giấy xác định nội dung giải quyết TTHC là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận năm 2023...

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận yêu cầu thời gian tới, các phòng, ban, đơn vị thuộc quận và UBND các phường tiếp thu ý kiến của đại biểu và những vấn đề phát sinh từ thực tế, kiểm tra giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật.

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND QUẬN