TIN TỨC - SỰ KIỆN TIÊU BIỂU

HĐND quận tổ chức kỳ họp thứ 12 khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 05/07/2024 | 17:51

Sáng nay, 05/7, Hội đồng Nhân dân quận Cầu Giấy khoá VI khai mạc kỳ họp thứ 12, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 để xem xét, thông qua nội dung gồm 28 báo cáo, tờ trình, 01 đề án, 09 dự thảo nghị quyết, văn bản chấp thuận.

Dự kỳ họp có đồng chí Phó Ban Pháp chế Thành phố Nguyễn Bích Thủy; đồng chí Trần Thị Phương Hoa - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; đồng chí Bùi Tuấn Anh - Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên BTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND quận, Ban Thường vụ Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, các đại biểu HĐND quận khóa VI, các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị trong quận; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Văn Chiến cho biết, Kỳ họp thứ 12 HĐND quận diễn ra  ngay sau thành công tốt đẹp của kỳ họp thứ 17 HĐND Thành phố với nhiều nội dung rất quan trọng như: Mức chi đặc thù các hoạt động kỷ niệm 70 năm giải phóng Thủ đô; Thông qua mức hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 đối với các trường hợp áp dụng hệ số theo quy định của pháp luật; Quy định tiêu chí thành lập và tiêu chí số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; nội dung, mức chi hỗ trợ đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội…. Đây là cứ pháp lý rất quan trọng để Quận cụ thể hóa các quy định, cơ chế, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ cũng như huy động các nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh trên địa bàn quận.

Về xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2024 , đồng chí Phó bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận đánh giá, năm 2024 là năm thứ tư thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của quận, đồng thời cũng là năm tăng tốc, bứt phá, có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI. Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, kế thừa và phát huy các kết quả đã đạt được, Quận uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ mang tính chiến lược, thường xuyên, quan tâm giải quyết các vấn đề dân sinh, bức xúc và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả cao: tổng thu ngân sách trên địa bàn tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ (thu ngân sách nhà nước ước đạt 63% so với dự toán giao, tăng 35% với cùng kỳ, trong đó, riêng thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ước đạt 79% dự toán giao, tăng 32%% so với cùng kỳ) là mức tăng khá cao trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức. Các ngành kinh tế đều tăng trưởng và phát triển ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục đào tạo, y tế được quan tâm, đầu tư. An sinh xã hội được đảm bảo với nhiều hoạt động ý nghĩa dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và hướng tới kỷ niệm 70 Ngày Giải phóng Thủ đô. Cải cách hành chính, chuyển đổi số, tăng cường phân cấp, uỷ quyền, sắp xếp tổ chức bộ máy được quyết liệt triển khai. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác đối ngoại, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện.

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các nhiệm vụ thường xuyên và các nhiệm vụ quan trọng khác cũng được quận quan tâm triển khai: hoàn thiện, thông qua phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường giai đoạn 2023-2025, hoàn thiện đề án vị trí việc làm cơ quan hành chính và các phường thuộc quận, triển khai một số nhiệm vụ công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ 7…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, qua hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu HĐND quận cho thấy vẫn còn một số khó khăn, thách thức, tồn tại, hạn chế đặt ra trong quá trình phát triển. Tại kỳ họp này, trên cơ sở báo cáo của UBND quận, các cơ quan, đơn vị và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND quận, đồng chí Chủ tịch HĐND quận đề nghị các vị đại biểu HĐND quận tập trung phân tích cụ thể, đánh giá khách quan, sát thực, toàn diện, thẳng thắn về kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, nhất là trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, việc hoàn thành mục tiêu cả năm; giải ngân vốn đầu tư công,…; làm rõ trách nhiệm, nguyên nhân khách quan, chủ quan trong việc tổ chức thực hiện, từ đó, đề xuất giải pháp thiết thực, kịp thời, nhất là giải pháp hữu hiệu góp phần hoàn thành các mục tiêu năm 2024, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cho cả giai đoạn 2021-2025.

Về xem xét, thông qua các báo cáo, nghị quyết chuyên đề, kỳ họp sẽ xem xét, quyết nghị nhiều nội dung rất quan trọng như: phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công của quận; cập nhật kế hoạch đầu tư công trung hạn, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 của quận; dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025; chủ trương thực hiện Đề án “Chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn quận Cầu Giấy giai đoạn 2024-2026”; xem xét quyết định các nội dung về điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2024 để kịp thời phục vụ công tác điều hành của các cấp, các ngành, đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các công việc phát sinh, công tác an sinh xã hội…

Đối với việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước quận năm 2023, Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Văn Chiến đề nghị các vị đại biểu HĐND quận thảo luận, đánh giá kỹ tình hình dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước, phân tích rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện, từ đó đóng góp giải pháp, đề xuất cách làm để đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương công chức, công vụ, tăng cường trách nhiệm giải trình, góp phần nâng cao chất lượng công tác xem xét, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước của HĐND quận.

Về hoạt động giám sát, HĐND quận sẽ nghe Thường trực HĐND báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 10; báo cáo hoạt động giám sát năm 2023 của HĐND quận; xem xét báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 của UBND quận Cầu Giấy; tiến hành thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp; xem xét báo cáo của Thường trực HĐND quận về kết quả giám sát về thực hiện Luật Dân quân tự vệ trên địa bàn quận; quyết định chương trình giám sát năm 2025 của HĐND quận. Trên cơ sở đó, các đại biểu HĐND quận tập trung phân tích, đánh giá những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, hạn chế trong tổ chức thực hiện, các nguyên nhân khách quan, chủ quan; kiến nghị các giải pháp cụ thể, để từ đó thảo luận, thông qua Nghị quyết về vấn đề này.

Cũng tại kỳ họp, HĐND quận sẽ xem xét, thông qua nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2025 của HĐND quận khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026. Trên cơ sở cân nhắc kỹ lưỡng, xem xét toàn diện, bám sát tình hình thực tiễn của quận, HĐND quận cho ý kiến, lựa chọn nội dung cụ thể để bảo đảm giám sát đúng trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề mấu chốt còn vướng mắc, bất cập nhằm tạo được chuyển biến tích cực đối với các nội dung được giám sát, nhất là trong việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng, của HĐND về phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, những vấn đề được cử tri quan tâm, qua đó, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực chất của hoạt động giám sát.

Bên cạnh đó, HĐND quận cũng sẽ xem xét một số báo cáo của các cơ quan: Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, Viện kiểm sát nhân dân quận, Tòa án nhân dân quận, Chi cục thi hành án dân sự quận …

Với phương châm đổi mới và tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND quận, đồng chí Chủ tịch HĐND quận đề nghị các vị đại biểu HĐND quận trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND và đại biểu HĐND theo quy định của Luật, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ, xây dựng để thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng, góp phần vào sự thành công của Kỳ họp.

Sau diễn văn khai mạc của đồng chí Chủ tịch HDND quận, kỳ họp đã đựơc nghe đại diện lãnh đạo UBND quận báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quận 6 tháng đầu năm 2024; Tổng quyết toán ngân sách nhà nước quận Cầu Giấy năm 2023…; nghe Thường trực HĐND quận báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của HĐND quận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; nghe Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận thông báo tóm tắt về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp thứ 12, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Trần Thị Phương Hoa đánh giá: Năm 2024, với tinh thần triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố cũng như Nghị quyết Đại hội lần thứ VI Đảng bộ quận, ngay từ đầu năm, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân quận Cầu Giấy đã có nhiều đổi mới, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với việc thực hiện 06 Chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy (nhiệm kỳ 2020-2025), đã nỗ lực cố gắng, tích cực, chủ động thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, kinh tế quận tiếp tục duy trì tăng trưởng khá, thu ngân sách đạt cao so với cùng kỳ năm 2023, an sinh xã hội được đảm bảo, văn hóa giáo dục tiếp tục được phát triển, các mặt công tác khác tiếp tục được giữ vững

HĐND quận Cầu Giấy đã triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 6 tháng đầu năm HĐND đã thẩm tra 25 Tờ trình của UBND quận để xem xét phân bổ ngân sách, phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương. HĐND quận đã không ngừng nâng cao hiệu quả của các cuộc giám sát, tổ chức tốt phiên giải trình, đồng thời tăng cường đối thoại, tiếp xúc, lắng nghe ý kiến kiến nghị của cử tri để kịp thời phân loại và kiến nghị các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền. Trong 6 tháng, các Ban HĐND đã triển khai 05 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề đối với 62 đối tượng, qua đó kiến nghị, đề xuất với các tổ chức, đơn vị liên quan 71 nội dung. Với sự đổi mới không ngừng về nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng trong các kỳ họp và hoạt động của Hội đồng, hoạt động của HĐND đã phát huy được vai trò, vị trí là cơ quan đại diện cho Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, quyết định nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng, đồng bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội, từng bước nâng cao đời sống dân sinh, góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của quận 6 tháng đầu năm 2024. Các vị đại biểu HĐND đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Nhân dân và cử tri, đã có những đóng góp quan trọng vào quá trình thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của quận.

Cũng theo đồng chí Bí thư Quận ủy, bên cạnh những thành tích và tiến bộ còn những hạn chế, tồn tại, bất cập cần tập trung khắc phục, giải quyết đòi hỏi cần chủ động nắm bắt và tận dụng tốt những thời cơ, thuận lợi, khắc phục khó khăn, yếu kém để đề ra các giải pháp phù hợp nhằm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2024. Do đó, trong quá trình thảo luận, đề nghị các Đại biểu bám sát các báo cáo của UBND quận, căn cứ tình hình thực tiễn để đánh giá khách quan, toàn diện sự phát triển của quận trong năm 2024, đồng thời bàn các biện pháp đóng góp thiết thực vào các nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2024.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Văn Chiến nhấn mạnh: sau một ngày làm việc sôi nổi, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 12, HĐND quận đã hoàn thành toàn bộ các nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Các vị đại biểu HĐND quận đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tâm lực, trí lực giải quyết một khối lượng công việc lớn, quan trọng với sự đồng thuận, nhất trí cao. Trước kỳ họp, các Ban, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND quận đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, tổng hợp báo cáo bằng văn bản các ý kiến, kiến nghị về Thường trực HĐND quận.

Trên cơ sở các báo cáo của UBND quận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 và các tờ trình, báo cáo khác trình tại kỳ họp cùng với báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND, các vị đại biểu HĐND quận đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận, phân tích, đánh giá toàn diện những thuận lợi, khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, thống nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, thu, chi ngân sách những tháng cuối năm 2024. Các ý kiến của đại biểu đều rất sâu sắc, tâm huyết, thẳng thắn với tinh thần đóng góp, xây dựng cao. HĐND quận đã xem xét 28 báo cáo, tờ trình, 01 đề án, biểu quyết thông qua 09 Nghị quyết, văn bản chấp thuận với tỷ lệ thống nhất cao. Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Văn Chiến thay mặt chủ tạo kỳ họp tổng hợp khái quát một số nét chính trong kết quả của kỳ họp thứ 12 như sau:

Thứ nhất, về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, thu, chi ngân sách những tháng cuối năm 2024

Tại kỳ họp, các đại biểu đều ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024 đã chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp và đạt được những kết quả đáng khích lệ, cơ bản và toàn diện trên các lĩnh vực. Bên cạnh đó, các đại biểu HĐND quận cũng thẳng thắn chỉ ra các tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp hữu hiệu, khả thi để khắc phục những khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024 và cả nhiệm kỳ.

HĐND quận đã biểu quyết thông qua nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 của quận với 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó, tập trung bảo đảm mục tiêu tăng trưởng, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, duy trì kỷ luật, kỷ cương; phát triển đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; thông qua nghị quyết về phê tổng chuẩn tổng quyết toán ngân sách quận năm 2023.

Thứ hai , HĐND quận đã xem xét, biểu quyết thông qua 05 nghị quyết, văn bản chấp thuận chuyên đề, trong đó có các nghị quyết rất quan trọng như: Phê duyệt chủ trương, điều chinh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công của quận; Cập nhật kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024 của quận; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách quận năm 2024; Văn bản cho ý kiến về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025 của quận; nghị quyết về chủ trương thực hiện đề án “Chủ động phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn quận Cầu Giấy giai đoạn 2024 - 2026”. Đây là những nghị quyết hết sức quan trọng, thiết thực, là những định hướng, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành của quận.

Thứ ba, về hoạt động giám sát tại kỳ họp

HĐND quận đã xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự quận; xem xét và thông qua Nghị quyết kết quả giám sát về thực hiện Luật Dân quân tự vệ trên địa bàn quận Cầu Giấy; quyết định chương trình giám sát năm 2025 của HĐND quận.

Tại kỳ họp thứ 12 này, hoạt động chất vấn tại kỳ họp tiếp tục được đổi mới, thực chất, hiệu quả, đáp ứng nguyện vọng của cử tri, Nhân dân trên địa bàn. Các đại biểu HĐND quận đã tập trung phân tích, thảo luận, chất vấn các lĩnh vực còn tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, từ đó kiến nghị các giải pháp, biện pháp để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra cho năm 2024. Thường trực HĐND quận đã tổng hợp 20 ý kiến thảo luận của các Tổ để gửi đến UBND quận để tiếp thu, báo cáo giải trình; đã có 07 đại biểu chất vấn với 08 ý kiến, 02 lượt tái chất vấn trực tiếp tại kỳ họp.

Đồng chí Chủ tịch HĐND quận đề nghị UBND quận và các phòng, ban, ngành, đơn vị, UBND các phường thực hiện quyết liệt, có hiệu quả những vấn đề đã cam kết với HĐND quận; khẩn trương, nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ, khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý nhà nước đối với những lĩnh vực được chất vấn, báo cáo HĐND quận kết quả thực hiện tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2024.

Để các Nghị quyết của HĐND quận thực sự là những quyết sách đúng đắn, xuất phát từ thực tiễn và quay trở lại phục vụ thực tiễn, đồng chí Chủ tịch HĐND quận đề nghị các Ban, các Tổ và các vị đại biểu HĐND quận tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, chú trọng công tác giám sát, thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri, Nhân dân; Đề nghị UBND quận khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết HĐND quận đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật; chủ động phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể tuyên truyền sâu rộng đến các hội viên và Nhân dân để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả cao./.

HĐND QUẬN CẦU GIẤY