TIN TỨC - SỰ KIỆN

Tìm hiểu về dịch vụ công trực tuyến

Ngày đăng 29/10/2018 | 01:40 PM  | View count: 19
Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho...

Hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2018

Ngày đăng 29/10/2018 | 05:30 AM  | View count: 57
Nhằm tăng cường trách nhiệm của lãnh đạo quận và phường trong việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), qua đó...

Phường Trung Hòa tập trung ra quân xử lý vi phạm về biển hiệu, bảng quảng cáo trên địa bàn

Ngày đăng 28/10/2018 | 05:44 PM  | View count: 44
Thực hiện Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 01/9/2018 về Kiểm tra hướng dẫn việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực quảng cáo...

Quận Cầu Giấy ký cam kết thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong hoạt động xây dựng trên địa bàn

Ngày đăng 26/10/2018 | 06:48 PM  | View count: 70
Ngày 26/10/2018, UBND quận Cầu Giấy đã tổ chức Hội nghị ký cam kết thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong hoạt động xây dựng trên địa bàn quận.

Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ quản lý môi trường, tài nguyên nước

Ngày đăng 26/10/2018 | 05:38 PM  | View count: 27
Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước năm...