ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

Công tác tập huấn cán bộ chủ chốt của Hội CCB quận Cầu Giấy đợt 2- năm 2023
Ngày đăng 12/09/2023 | 16:59  | View count: 13

Thực hiện Kế hoạch công tác của Hội CCB Thành phố Hà Nội; Chương trình công tác của Quận ủy Cầu Giấy; Kế hoạch công tác Hội CCB quận năm 2023, sáng ngày 12/9/2023 Hội Cựu Chiến binh phối hợp với Trung tâm Chính trị quận tổ chức lớp tập huấn - đợt 2 năm 2023 cho 245 cán bộ chủ chốt CCB từ Chi hội trưởng trở lên.

Đến dự với Hội nghị tập huấn có đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức - Chính sách, đại diện ủy quyền của Thường trực Thành hội.

Tại Hội nghị tập huấn được đồng chí Đại tá, tiến sỹ Vũ Minh Thực - Phó Ban Tuyên giáo Trung ương Hội CCB Việt Nam, báo cáo viên cao cấp, tập trung quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 và  thông tin tình hình chiến sự giữa Nga-Ukraina trong thời gian gần đây và đồng chí Nguyễn Hữu Tý, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh quận quán triệt, triển khai Quyết định số 491/QĐ-CCB của Trung ương Hội CCB Việt Nam về việc tham gia tổ chức tang lễ cho hội viên Hội CCB Việt Nam hy sinh, từ trần có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2023.

Sau thời gian làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và cầu thị, đồng chí báo cáo viên đã truyền tải toàn bộ tinh thần cốt lõi của Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CCB việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2012-2017 và tình hình bức tranh toàn cảnh  chiến sự giữa Nga-Ukraina trong thời gian gần đây, đồng thời tại Hội nghị tập huấn các đồng chí Cựu Chiến binh trong thành phần được triệu tập được quán triệt, triển khai Quyết định số 491/QĐ-CCB của Trung ương Hội CCB Việt Nam về việc tham gia tổ chức tang lễ cho hội viên Hội CCB Việt Nam hy sinh, từ trần có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Nội dung được tập huấn lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng và thiết thực cho công tác hoạt động của Hội, đồng thời vận dụng vào tình hình thực tiễn của các Hội cơ sở cho phù hợp, góp phần xây dựng tổ chức Hội TSVM, thực hiện thắng lợi nhiệm chính trị của địa phương.

HỘI CỰU CHIẾN BINH