ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

Khu dân cư số 23 - đơn vị tổ chức điểm ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 của phường Yên Hòa
Ngày đăng 12/11/2023 | 15:26  | View count: 37

Sáng ngày 12-11, khu dân cư số 23 phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy đã tưng bừng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023. Đây là đơn vị làm điểm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của phường Yên Hòa theo Kế hoạch liên tịch số 125/KHLT-UBND-UBMTTQ ngày 24/10/2023 của UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư số 23 phường Yên Hòa

Tham dự ngày hội, có đồng chí Nguyễn Văn Chiến – Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy; các đồng chí trong tổ cấp ủy phụ trách phường; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Yên Hòa; các đồng chí trong ban công tác Mặt trận, tổ dân phố cùng đông đảo Nhân dân khu dân cư 23.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến – Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND quận cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo quận

tặng hoa chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư 23 phường Yên Hòa

Báo cáo tại ngày hội, ông Trần Xuân Quang – Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận, thay mặt khu dân cư số 23 đã ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất (nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) qua 93 năm hình thành, phát triển; khẳng định vai trò, vị thế đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm về tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc qua 23 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và 18 năm thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” nhằm xây dựng, phát triển Quận, Thủ đô và đất nước ngày càng văn minh, hiện đại.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến – Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND quận trao quà cho các hộ gia đình

có hoàn cảnh khó khăn của khu dân cư

Năm 2023, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc từ quận tới cơ sở, khu dân cư 23 đã triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, đặc biệt trong thực hiện các tiêu chí của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”: tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân bàn về việc xây dựng đời sống văn hóa; vận động Nhân dân đóng góp, ủng hộ các quỹ đạt kết quả cao: quỹ “Vì Biển, đảo Việt Nam”, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “Vì người nghèo”, các hoạt động nhân đạo, từ thiện,…Công tác giảm nghèo, từ thiện nhân đạo, khuyến học, khuyến tài, chăm sóc trẻ em và người cao tuổi được quan tâm.

Ban công tác Mặt trận – tổ dân phố 23 đã tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt quy tắc ứng xử nơi công cộng; công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ có nhiều chuyển biến;thực hiện tốt công tác giám sát thu, chi các loại quỹ, giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Thời điểm hiện tại, khu dân cư 23 không còn hộ nghèo, cận nghèo; thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa cấp ủy, ban công tác mặt trận, tổ dân phố và ban quản trị tòa nhà; các hoạt động đảm bảo công khai, dân chủ, tạo được sự đồng thuận của Nhân dân trong mọi công việc, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng sạch đẹp, văn minh.

Năm 2023, khu dân cư 23 có 187/191 hộ gia đình đạt “Gia đình văn hóa”; UBND phường công nhận Tổ dân phố văn hóa; 01 gia đình văn hóa tiêu biểu; hoạt động của các chi hội đoàn thể đều xuất sắc, được ngành dọc cấp trên khen thưởng. Tại ngày hội, ban công tác Mặt trận khu dân cư đã phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội MTTQ các cấp quận Cầu Giấy tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến – Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND quận phát biểu ý kiến chỉ đạo tại ngày hội

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Văn Chiến – Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND quận đã bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi tham dự ngày hội điểm của phường Yên Hòa; ghi nhận những thành tích, kết quả khu dân cư đạt được trong năm 2023, đặc biệt trong việc thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động khác ở địa phương.

Đồng chí khẳng định đoàn kết là truyền thống quý báu, làm nên sức mạnh của dân tộc ta trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước; khẳng định vai trò, vị thế của MTTQ trong hệ thống chính trị tại địa phương đã đoàn kết, tập hợp các tầng lớp Nhân dân thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng khu dân cư, phường Yên Hòa và quận Cầu Giấy ngày càng phát triển, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của Nhân dân; biểu dương những thành tích, kết quả khu dân cư đạt được trong năm 2023, đồng thời mong muốn liên khu dân cư khắc phục những tồn tại, hạn chế, phấn đấu thực hiện và đạt kết quả cao nhất các nhiệm vụ chính trị của Quận, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo.

Tại ngày hội, lãnh đạo quận Cầu Giấy đã trao 10 xuất quà tặng trị giá 5 triệu đồng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn./.

ỦY BAN MTTQ QUẬN