AN NINH - QUỐC PHÒNG

Sơ kết 5 năm đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới
Ngày đăng 23/07/2018 | 10:02  | View count: 404

Ngày 23/7/2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Cầu Giấy phối hợp với Công an quận tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2013 – 2018; Sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm và Kế hoạch tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2018.

Toàn cảnh Hội nghị

Những năm qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc quận Cầu Giấy đã nhận được sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các phòng, ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân, tạo sự lan tỏa sâu rộng, góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quận. Trong 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, Công an quận và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân thông qua các buổi sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chi bộ, đoàn thể tại cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị xã hội, khu dân cư; gắn xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào khác. Qua công tác tuyên truyền vận động, quần chúng nhân dân đã cung cấp 38.862 tin tố giác tội phạm cho Công an quận. Công an quận cũng đã tổ chức 16 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; củng cố phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn trọng điểm, phát triển phong trào theo hướng xã hội hóa, lấy phương châm “Tự phòng”, “Tự quản”, “Tự bảo vệ”, “Tự hòa giải” về an ninh trật tự đến từng cơ quan, đơn vị, nhà trường, khu dân cư; xây dựng khu dân cư, phường, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường về an ninh trật tự; Chủ động tiếp nhận, kịp thời xử lý các thông tin liên quan đến an ninh, trật tự do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên và nhân dân cung cấp; duy trì hoạt động 24 mô hình, chuyên đề trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn quận được đảm bảo, phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm được nâng cao. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, năng động, nhiều điển hình tiên tiến được nhân rộng, nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Đồng chí Phương Kiến Quốc - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại hội nghị, UBND quận Cầu Giấy đã khen thưởng cho 25 tập thể và 46 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2013 – 2018.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2013 – 2018

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN