AN NINH - QUỐC PHÒNG

Hội đồng xét duyệt nghĩa vụ Quân sự phường Trung Hòa tổ chức xét duyệt chính trị cho 363 nam công dân trong độ tuổi nhập ngũ năm 2019
Ngày đăng 30/10/2018 | 17:54  | View count: 970

Thực hiện Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 18/10/2018 của UBND quận Cầu Giấy về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019, UBND phường Trung Hòa đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 25/10/2018 về Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 trên địa bàn phường.

UBND phường Trung Hòa đã chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự, Ban chỉ huy Công an phường, Ban Văn hóa Thông tin cùng các đồng chí Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể triển khai thực hiện Kế hoạch, đồng thời rà soát, lập danh sách lực lượng sẵn sàng nhập ngũ, thực hiện đúng các bước tuyển chọn đảm bảo không bỏ sót, giao quân đủ chỉ tiêu, chất lượng tốt, đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ, đúng luật.

Ngày 30/10/2018, UBND, Hội đồng xét duyệt nghĩa vụ Quân sự phường đã tổ chức xét duyệt chính trị tại phường cho 363 nam công dân trong độ tuổi nhập ngũ năm 2019.

Tại hội nghị, BCH quân sự phường đã thông qua các tiêu chuẩn tuyển gọi công dân nhập ngũ năm 2019, trong đó, về tiêu chuẩn đạo đức, thực hiện theo Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 03/5/2016 của Bộ Quốc phòng và Bộ công an, đảm bảo nam công dân có lai lịch chính trị rõ ràng, đạo đức tốt; Về tiêu chuẩn sức khỏe, tuyển gọi nhập ngũ những người đã được Hội đồng khám tuyển kết luận sức khỏe loại 1,2,3 theo Thông tư 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Bộ Quốc phòng – Bộ Y tế hướng dẫn việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự nói chung và Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 4/10/2018 của Bộ quốc phòng về quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; Về tiêu chuẩn văn hóa, gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa từ lớp 8 trở lên, ưu tiên tuyển chọn những công dân đã tốt nghiệp những trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và đào tạo nghề; Về chính sách, quá trình tuyển chọn đảm bảo chất lượng, công khai việc miễn làm nghĩa vụ quân sự và hoãn gọi nhập ngũ theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015.

Qua xét duyệt chính trị, UBND phường đã xét duyệt đủ điều kiện sơ tuyển sức khỏe tại phường cho 285 nam công dân. Ngày 10/11/2018, sẽ tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe.

Để đảm bảo thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2019 trên địa bàn, UBND phường Trung Hòa yêu cầu các bộ phận chuyên môn tập trung triển khai thực hiện tốt các nội dung công việc thuộc trách nhiệm của mình. Đề nghị các chi bộ tăng cường lãnh đạo công tác tuyển quân, MTTQ và các đoàn thể phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục và động viên công dân, gia đình có công dân trong tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự chấp hành Luật nghĩa vụ quân sự, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của quận và Thành phố.

UBND PHƯỜNG TRUNG HÒA