AN NINH - QUỐC PHÒNG

Quận cầu Giấy hoàn thành công tác sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2019
Ngày đăng 19/11/2018 | 17:21  | View count: 974

Trong những năm qua, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp của quận Cầu Giấy quan tâm và tập trung chỉ đạo chặt chẽ, bảo đảm đúng quy trình, công khai, dân chủ. Các thế hệ thanh niên quận Cầu Giấy luôn phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống quê hương, sẵn sàng lên đường nhập ngũ để góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Năm 2019, thực hiện Chỉ thị số 20-CT/QU ngày 10/10/2018 của Quận ủy Cầu Giấy và Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 18/10/2018 của UBND quận Cầu Giấy về tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2019. Ban Chỉ huy quân sự quận là cơ quan Thường trực đã làm tốt công tác tham mưu với Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) quận, cùng các cấp, các ngành quán triệt, triển khai thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ một cách đồng bộ, hiệu quả. Các bước trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được tiến hành chặt chẽ, bảo đảm công bằng, dân chủ, đúng luật. Các phường, cơ quan, tổ chức trên địa bàn quận đã hoàn tất công tác rà soát, nắm nguồn, lập danh sách báo cáo Hội đồng nghĩa vụ quân sự  quận. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên, tìm gọi số công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ đi làm xa để phát lệnh tổ chức sơ tuyển sức khỏe.

Từ ngày 10/11 đến 18/11/2018, Hội đồng NVQS 8/8 phường, cơ quan, tổ chức trên địa bàn quận phối hợp với Ban CHQS quận và Trung tâm Y tế quận đã hoàn thành công tác sơ tuyển sức khỏe NVQS. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, các phường bố trí thêm kinh phí đầu tư trang thiết bị mới để phục vụ tốt công tác khám sơ tuyển. Trong quá trình khám sơ tuyển, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương đã theo dõi, chỉ đạo chặt chẽ các bước, đảm bảo công bằng, nghiêm túc, đúng luật, đúng đối tượng.

Đến nay công tác khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự cơ bản đã hoàn thành. Đây là cơ sở quan trọng để địa phương lựa chọn những thanh niên có sức khỏe tốt, đủ tiêu chuẩn tham gia NVQS năm 2019. Thời gian tới, Hội đồng NVQS quận tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng thực hiện các quy trình tiếp theo (nhất là trong công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, xét duyệt chính trị) bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2019./.

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ QUẬN