AN NINH - QUỐC PHÒNG

Hội thi pháp luật về dân quân tự vệ năm 2021
Ngày đăng 10/06/2021 | 05:20  | View count: 188

Ngày 10/6/2021, UBND quận Cầu Giấy đã tổ chức Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ (DQTV) năm 2021.

Đối tượng thí sinh dự thi là Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Chỉ huy phó Ban CHQS 08 phường trên địa bàn quận Cầu Giấy. Các thí sinh tham gia phần thi chung là nhận thức pháp luật về DQTV bằng hình thức trắc nghiệm. Nội dung dành cho từng đối tượng, gồm: Chỉ huy trưởng ban CHQS cấp phường xây dựng và báo cáo kế hoạch tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho DQTV; chính trị viên ban CHQS phường chuẩn bị và thực hành giảng một chuyên đề giáo dục chính trị, pháp luật cho dân quân; phó chỉ huy trưởng ban CHQS phường xây dựng và báo cáo kế hoạch huấn luyện cho lực lượng DQTV cùng cấp. Đây là những nội dung thiết thực, gắn liền với thực tiễn công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Đồng chí Đại tá Phùng Văn Thành – Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS quận phát biểu khai mạc hội thi

Thông qua Hội thi nhằm nâng cao nhận thức pháp luật về dân quân tự vệ, trách nhiệm tham mưu chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác DQTV cho cán bộ chủ trì của cơ quan quân sự địa phương các cấp, cán bộ Ban CHQS cấp phường trên địa bàn quận. Đồng thời, qua đó tiến hành tuyển chọn những tập thể, cá nhân điển hình, có thành tích cao để tham gia hội thi cấp thành phố trong thời gian tới.

Đây cũng là dịp để cán bộ Ban CHQS các phường giao lưu, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần cụ thể hóa Luật DQTV và các văn bản hướng dẫn thi hành, góp phần đưa Luật DQTV vào cuộc sống, xây dựng lực lượng vũ trang quận ngày càng vững mạnh.

Các thí sinh tham gia thi nhận thức pháp luật về DQTV theo hình thức trắc nghiệm .

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ QUẬN CẦU GIẤY