AN NINH - QUỐC PHÒNG

Quận ủy Cầu Giấy tổ chức đánh giá, nghiệm thu sách “Lịch sử Lực lượng vũ trang nhân dân quận Cầu Giấy (1997 - 2020)”
Ngày đăng 10/06/2021 | 05:29  | View count: 325

Chiều ngày 10/6/2021, Quận ủy Cầu Giấy tổ chức Hội nghị đánh giá, nghiệm thu sách “Lịch sử Lực lượng vũ trang nhân dân quận Cầu Giấy (1997 - 2020)”.

Đồng chí Trần Thị Phương Hoa - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy và đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hà - nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch hội đồng đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu đồng chủ trì hội nghị. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Xuân Yêm - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự có các đồng chí trong Thường trực Quận ủy, đại biểu Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Viện Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản QĐND Việt Nam, Hội sử học Hà Nội và lãnh đạo, chỉ huy Ban CHQS quận Cầu Giấy.

Bản thảo cuốn sách “Lịch sử Lực lượng vũ trang nhân dân quận Cầu Giấy (1997 - 2020)” được tổ sưu tầm - biên soạn triển khai đồng bộ trên cơ sở nắm chắc và sử dụng phương pháp luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phương pháp logic lịch sử trong tiếp cận, xem xét, luận giải các vấn đề nghiên cứu thuộc nội dung cuốn lịch sử; sưu tầm tư liệu, tài liệu có liên quan thông qua các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang nhân dân quận qua các thời kỳ. Sau khi hoàn thành bản thảo lần 1; chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện bản thảo lần 2; tổ chức hội thảo và tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện bản thảo để trình Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu. Đến nay tổ sưu tầm - biên soạn đã hoàn thành việc nghiên cứu, biên soạn theo đề cương thuyết minh được phê duyệt. Kết quả bản thảo “Lịch sử Lực lượng vũ trang nhân dân quận Cầu Giấy (1997 - 2020)” dày gần 300 trang gồm: lời giới thiệu, mở đầu, 4 chương, kết luận, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo đã phản ánh khá rõ nét quá trình hoạt động của Lực lượng vũ trang quận Cầu Giấy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, góp phần xứng đáng cùng quân và dân trong xây dựng quận thành khu vực phòng thủ vững chắc, trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.

Tại hội nghị, các đồng chí phản biện, thành viên Hội đồng và đại biểu tham dự đã đóng góp nhiều ý kiến đánh giá kết quả nghiên cứu, biên soạn bản thảo cuốn sách. Hầu hết các ý kiến đều đánh giá cao về bố cục, nội dung bản thảo cuốn sách, đồng thời góp ý bổ sung một số nội dung như: sửa tên sách, trang bìa, lời giới thiệu, mở đầu, đặt tên các chương, phân định thời gian ở các chương, mục cho thống nhất, xác định chính xác thời gian lịch sử, bổ sung tư liệu, hình ảnh lãnh đạo quận qua các thời kỳ và tư liệu, hình ảnh minh họa để làm nổi bật nội dung cuốn sách.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Xuân Yêm - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phát biểu tại hội nghị

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hà - nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch hội đồng đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu khẳng định: Bản thảo cuốn sách “Lịch sử Lực lượng vũ trang nhân dân quận Cầu Giấy (1997 - 2020)”  cơ bản đạt tiêu chí của một đề tài khoa học quân sự, đủ điều kiện xuất bản thành sách dùng làm tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền, giáo dục và học tập, nghiên cứu, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương, đất nước cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân quận, nhất là thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hội đồng nghiệm thu đã bỏ phiếu nhất trí nghiệm thu cuốn sách đạt kết quả xếp loại xuất sắc, đồng thời đề nghị Đảng ủy quân sự quận tiếp thu ý kiến đóng góp của Hội đồng, tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện bản thảo trong thời gian 20 ngày, báo cáo cơ quan chức năng cấp trên thẩm định, đề nghị xuất bản thành sách theo đúng quy định.  

Dự kiến cuốn “Lịch sử Lực lượng vũ trang nhân dân quận Cầu Giấy (1997 - 2020)” sẽ được xuất bản vào dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội (19/10/1946  - 19/10/2021)./.

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ QUẬN CẦU GIẤY