AN NINH - QUỐC PHÒNG

Triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ quận Cầu Giấy năm 2021
Ngày đăng 25/06/2021 | 11:30  | View count: 104

Ngày 24/6/2021, Ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) quận Cầu Giấy đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ và tập huấn khung diễn tập KVPT quận năm 2021.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Bùi Tuấn Anh – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập. Tham dự hội nghị còn có đại biểu các cơ quan, ban, ngành quận Cầu Giấy.    

Tại hội nghị, Ban chỉ đạo diễn tập quận đã thông qua ý định diễn tập KVPT, công bố Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, tổ đạo diễn, tổ bảo đảm diễn tập KVPT năm 2021; thông qua kế hoạch phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo diễn tập; phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên nhằm thống nhất chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo điều hành. Đồng thời triển khai làm tốt công tác chuẩn bị về cơ sở, vật chất như: hệ thống văn kiện, kế hoạch, vũ khí, trang bị kỹ thuật và xác định thời gian, địa điểm để triển khai nhiệm vụ diễn tập năm 2021 bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp các nội dung, phương pháp, thời gian và thành phần tham gia diễn tập nhằm đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại địa phương. Đồng thời, nêu ra những thuận lợi, khó khăn và vướng mắc trong quá trình tổ chức diễn tập, kiến nghị những giải pháp khắc phục, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập.

Đồng chí Bùi Tuấn Anh – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận triển khai nhiệm vụ diễn tập KVPT năm 2021

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Bùi Tuấn Anh - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo chủ động bám sát kế hoạch, triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công; các ban, ngành, đoàn thể từ quận tới cơ sở, nhất là Ban CHQS quận - cơ quan thường trực diễn tập chủ động nghiêm cứu kỹ văn bản chỉ đạo của cấp trên, phối hợp tham mưu với Quận ủy, UBND quận để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong diễn tập. Các cơ quan, đơn vị tham gia diễn tập cần phát huy tinh thần sáng tạo, chú ý đảm bảo tổ chức diễn tập sát thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, tránh hình thức và phù hợp với tình hình thực tiễn. Quá trình diễn tập phải đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị và phương tiện, đồng thời thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19./.

BCH QUÂN SỰ QUẬN