AN NINH - QUỐC PHÒNG

Ban CHQS Quận Cầu Giấy luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu
Ngày đăng 18/08/2022 | 17:02  | View count: 104

Ngày 18/8/2022, Ban CHQS Quận Cầu Giấy tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) lần 2 năm 2022 nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện thực hành và rèn luyện công tác chỉ huy, tham mưu, hiệp đồng tác chiến.

Đồng chí Thượng tá Trương Công Dũng- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận giao nhiệm vụ cho các bộ phận

Trong thời gian luyện tập, đơn vị đã tập trung huy động mọi khả năng tổ chức các biện pháp chuyển trạng thái SSCĐ từ cao lên toàn bộ, tổng động viên; tổ chức cơ động lực lượng ra khu vực tập trung bí mật an toàn đúng kế hoạch; thực hành động viên hoàn chỉnh biên chế theo kế hoạch của cấp trên, sẵn sàng nhận lệnh chiến đấu khi có lệnh.

Bên cạnh đó Ban CHQS quận đã tổ chức thực hành nhiều nội dung như: phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm tình hình địa bàn, âm mưu thủ đoạn chống phá của địch; tổ chức hội ý chỉ huy; họp cơ quan phổ biến mệnh lệnh chuyển trạng thái để chỉ thị, triển khai nhiệm vụ; họp Đảng ủy ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, đánh giá kết quả chuyển trạng thái và thông qua quyết tâm chiến đấu. Quá trình luyện tập, đơn vị đã quán triệt và thực hiện nghiêm mệnh lệnh của cấp trên, làm tốt công tác chuẩn bị về văn kiện, vũ khí trang bị, vật chất, phương tiện bảo đảm; tổ chức luyện tập sát thực tế; cán bộ, chiến sĩ nắm được thứ tự, trình tự các bước chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, thực hành đúng, đủ nội dung các bước…Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ, đồng thời rà soát phương án tác chiến để bổ sung chương trình huấn luyện, tập huấn những năm tiếp theo.

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ