CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Chủ động phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn quận Cầu Giấy giai đoạn 2020-2022" năm 2021

Ngày đăng 19/01/2021 | 10:12 AM  | View count: 24
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2021

Ngày đăng 13/01/2021 | 04:31 PM  | View count: 24
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch công tác quản lý nhà nước lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2021

Ngày đăng 08/01/2021 | 11:51 AM  | View count: 29
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch hoạt động quản lý nhà nước lĩnh vực y tế năm 2021

Ngày đăng 07/01/2021 | 11:57 AM  | View count: 20
Xem nội dung tại đây PHÒNG Y TẾ 

Kế hoạch thông tin tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng trong năm 2021

Ngày đăng 07/01/2021 | 10:01 AM  | View count: 28
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN