CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 - 10/10/2021)

Ngày đăng 28/08/2021 | 02:14 PM  | View count: 104
Xem nội dung tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

Kế hoạch tổ chức hoạt động Tết Trung thu trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2021

Ngày đăng 27/08/2021 | 02:48 PM  | View count: 11
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 15/8/2021 của UBND Thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về việc quy định một số chính sách đặc thù của Thành phố hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Ngày đăng 18/08/2021 | 03:28 PM  | View count: 92
Xem nội dung chi tiết tại đây. 1. Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 17/8/2021 của UBND quận Cầu Giấy. 2. Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 15/8/2021 của UBND...

Kế hoạch tiếp nhận, sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho nhóm đối tượng ưu tiên trên địa bàn quận Cầu Giấy đợt 7 năm 2021

Ngày đăng 14/08/2021 | 11:45 AM  | View count: 50
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN