CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch an toàn lao động, vệ sinh lao động quận Cầu Giấy năm 2022

Ngày đăng 27/01/2022 | 02:52 PM  | View count: 5
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch giao, nhận quân năm 2022

Ngày đăng 27/01/2022 | 11:58 AM  | View count: 4
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch thực hiện Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới trên địa bàn quận Cầu Giấy đến năm 2030

Ngày đăng 27/01/2022 | 10:48 AM  | View count: 4
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch kiểm tra các cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2022

Ngày đăng 26/01/2022 | 11:43 AM  | View count: 5
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch chuẩn bị đón học sinh trở lại trường học trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 24/01/2022 | 02:35 PM  | View count: 11
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Thông báo điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng cấp độ 2 để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 21/01/2022 | 08:45 PM  | View count: 34
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2022

Ngày đăng 21/01/2022 | 05:21 PM  | View count: 5
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2022

Ngày đăng 20/01/2022 | 06:52 PM  | View count: 5
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN