CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

KH Tập huấn kiến thức về công tác quản lý chất lượng và ATTP ngành nông nghiệp trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2024

Ngày đăng 07/02/2024 | 09:02 AM  | View count: 22
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

KH giao, nhận quân năm 2024

Ngày đăng 05/02/2024 | 11:13 AM  | View count: 16
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác Dân số và Phát triển quận Cầu Giấy năm 2024

Ngày đăng 29/01/2024 | 02:27 PM  | View count: 19
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2024

Ngày đăng 29/01/2024 | 02:23 PM  | View count: 15
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

KH An toàn lao động, vệ sinh lao động quận Cầu Giấy năm 2024

Ngày đăng 29/01/2024 | 02:19 PM  | View count: 19
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Chương trình công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2024

Ngày đăng 25/01/2024 | 04:17 PM  | View count: 2
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

KH hỗ trợ, phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2024

Ngày đăng 23/01/2024 | 03:27 PM  | View count: 5
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

KH Kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 22/01/2024 | 02:31 PM  | View count: 5
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN