CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

KH tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" 918/12/1972 - 19/12/2022)

Ngày đăng 17/06/2022 | 10:53 AM  | View count: 38
Xem nội dung tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững quận Cầu Giấy giai đoạn 2022-2025

Ngày đăng 15/06/2022 | 04:13 PM  | View count: 23
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

KH tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 và mũi 4 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 14/06/2022 | 11:07 AM  | View count: 30
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức thi, tuyển sinh vào lớp 10 THPT và tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 quận Cầu Giấy năm học 2022-2023

Ngày đăng 09/06/2022 | 05:10 PM  | View count: 22
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quận Cầu Giấy năm 2022

Ngày đăng 09/06/2022 | 10:08 AM  | View count: 11
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

KH kiểm tra, đánh giá công tác Dân số quận Cầu Giấy năm 2022

Ngày đăng 08/06/2022 | 03:13 PM  | View count: 3
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

KH phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2022

Ngày đăng 03/06/2022 | 02:11 PM  | View count: 2
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN