CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch phối hợp thả cá phóng sinh và bảo vệ nguồn lợi thủy sản năm 2019

Ngày đăng 13/05/2019 | 06:09 PM  | View count: 5
Căn cứ Kế hoạch số 186/KH-CCTS-GHPG ngày 21/3/2018 giữa Chi cục Thủy sản và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội về việc phối hợp...

Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969-02/9/2019)

Ngày đăng 09/05/2019 | 10:00 AM  | View count: 56
Thực hiện Kế hoạch số 111-KH/TU ngày 11/12/2018 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội về việc “Tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn...

Kế hoạch triển khai xây dựng tuyến phố bảo đảm vệ sinh môi trường 24/24h trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 25/04/2019 | 02:56 PM  | View count: 8
(Nội dung kèm theo) PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2019

Ngày đăng 22/04/2019 | 03:58 PM  | View count: 70
Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 19/4/2019 của UBND quận Cầu Giấy về phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực trên địa bàn quận năm 2019. Xem...

Kế hoạch thực hiện Dự án 4 "Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người" năm 2019 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 19/04/2019 | 04:08 PM  | View count: 99
Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 18/4/2019 của UBND quận Cầu Giấy về thực hiện Dự án 4 "Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa...

Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác hậu kiểm sau đăng ký kinh doanh doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2019

Ngày đăng 19/04/2019 | 04:03 PM  | View count: 64
Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 18/4/2019 của UBND quận Cầu Giấy về tổ chức thực hiện công tác hậu kiểm sau đăng ký kinh doanh doanh nghiệp, hộ kinh doanh...

Kế hoạch tuyên truyền An toàn giao thông và Chương trình "Vì An toàn giao thông Thủ đô năm 2019" trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 18/04/2019 | 03:42 PM  | View count: 83
Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 17/4/2019 của UBND quận Cầu Giấy về tuyên truyền An toàn giao thông và Chương trình "Vì An...

Hướng dẫn “Tuyên truyền, kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019)”

Ngày đăng 17/04/2019 | 05:03 PM  | View count: 476
Thực hiện Hướng dẫn số 78-HD/BTGQU ngày 08/4/2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về “ Tuyên truyền, kỷ niệm 60 năm...

Công văn số 215/CV-BTGQU ngày 16/4/2019 về việc tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao hiệu quả việc chấp hành các quy định về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông

Ngày đăng 17/04/2019 | 04:50 PM  | View count: 376
Trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận đã chủ động phối hợp triển khai đồng bộ có hiệu quả các biện pháp, giải...

Kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa, thể thao phục vụ kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 133 năm Ngày Quốc tế lao động; 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày đăng 17/04/2019 | 03:36 PM  | View count: 8
Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 16/4/2019 của UBND quận Cầu Giấy về tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa, thể thao phục vụ kỷ...