CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Quyết định về việc ban hành 04 quy trình thanh tra an toàn thực phẩm

Ngày đăng 11/07/2019 | 08:37 AM  | View count: 20
Quyết định số 4988/QĐ-BYT ngày 16/9/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành 04 quy trình thanh tra an toàn thực phẩm. Xem nội dung Quyết định tại...

Kế hoạch kiểm tra, đánh giá công tác dân số - KHHGĐ quận Cầu Giấy năm 2019

Ngày đăng 03/07/2019 | 04:43 PM  | View count: 3
Xem nội dung Kế hoạch tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật quốc phòng năm 2018

Ngày đăng 03/07/2019 | 02:47 PM  | View count: 20
Xem nội dung Kế hoạch tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch số 2547/KH-SYT ngày 19/6/2019 của Sở Y tế về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Dân số Thế giới 11/7/2019

Ngày đăng 30/06/2019 | 03:08 PM  | View count: 3
Xem nội dung Kế hoạch tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN