CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch xây dựng vùng an toàn bệnh Dại trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 14/09/2020 | 11:17 AM  | View count: 17
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Trung thu trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2020

Ngày đăng 07/09/2020 | 03:02 PM  | View count: 49
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức hoạt động Tết Trung thu quận Cầu Giấy năm 2020

Ngày đăng 31/08/2020 | 02:19 PM  | View count: 4
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Hướng dẫn thông tin, tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Ngày đăng 21/08/2020 | 04:40 PM  | View count: 119
Xem nội dung tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY