CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch tổ chức tuyên truyền và thi tìm hiểu về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại các trường học trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2018
Ngày đăng 18/10/2018 | 10:48  | View count: 79

Thực hiện Kế hoạch số 2494/KH-SGDĐT ngày 19/6/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo  Hà Nội về việc triển khai, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến năm 2018 của Ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2018,

Nhằm tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh các nhà trường, phụ huynh học sinh hiểu, tiếp cận về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, UBND quận Cầu Giấy ban hành Kế hoạch tổ chức tuyên truyền và thi tìm hiểu về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại các trường học trên địa bàn quận năm 2018.

Phòng Văn hóa và Thông tin thông báo một số nội dung của Kế hoạch, cụ thể như sau:

1. Nội dung thi

Kiến thức chung về dịch vụ công trực tuyến, lợi ích, cách thức thực hiện, tiếp cận để người dùng có thể tìm hiểu và thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

2. Hình thức: Mỗi đội có 3 em học sinh dự thi theo 4 phần

- Phần giới thiệu; Mỗi đội có tối đa 5 phút để giới thiệu về đội thi thông qua các hình thức khác nhau như thơ, ca, hò, vè, diễn kịch... Điểm tối đa: 20 điểm

- Phần thi khởi động: Ban tổ chức sẽ đưa ra 10 câu hỏi. Mỗi câu hỏi các đội thi sẽ có 10 giây suy nghĩ và trả lời (bằng cách giơ bảng đáp ans0. Đội nào trả lời đúng sẽ được tính điểm. Mỗi câu đúng được tính 02 điểm. Điểm tối đa: 20 điểm.

- Phần thi tăng tốc: Ban tổ chức sẽ đưa ra 10 câu hỏi. Các đội sẽ bấm chuông để giành quyền trả lời sau khi có hiệu lệnh từ người dẫn chương trình. Đội nào trả lời đúng sẽ ghi được điểm, nếu trả lời sai sẽ nhường quyền trả lời cho các đội còn lại. Mỗi câu đúng được tính 02 điểm. Điểm tối đa: 20 điểm.

- Phần thi về đích: Lần lượt các đội sẽ dự thi bốc thăm theo thứ tự, mỗi đội thi sẽ có tối đa 7 phút để thực hiện tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến theo các hình thức như: thuyết trình, hùng biện, tuyên truyền viên, tiểu phẩm... Điểm tối đa: 40 điểm.

Tổng điểm cho 4 phần thi là 100 điểm.

3. Tổ chức cuộc thi:

- Các trường tổ chức thi cấp trường từ ngày 12/10 - 25/10/2018, sau đó lựa chọn đội tuyển dự thi cấp cụm.

- Thi cấp cụm: Dự kiến từ ngày 28/10 - 31/10/2018.

- Thi cấp quận: 7h30 ngày 01/11/2018 (Thứ Năm) - Tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận Cầu Giấy.

UBND quận yêu cầu các đơn vị thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ.

Xem nội dung kế hoạch tại đây.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN