CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS của Ban chỉ đạo 138 thành phố Hà Nội
Ngày đăng 30/11/2018 | 10:45  | View count: 161

Với mục tiêu tăng cường các hoạt động dự phòng, xét nghiệm phát hiện HIV, bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV, những người dễ tổn thương, người có hành vi nguy cơ cao, người dân vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc ít người; Giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội với người nhiễm HIV/AIDS và trách nhiệm của người nhiễm HIV/AIDS với gia đình, xã hội, đặc biệt là trong dự phòng lây nhiễm HIV và tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS; Mở rộng độ bao phủ, nâng cao chất lượng của các dịch vụ dự phòng, xét nghiệm HIV, bảo hiểm y tế và điều trị HIV/AIDS đến mọi người dân, Ban chỉ đạo 138 thành phố Hà Nội đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 21/11/2018 về tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018 với chủ đề “ Hãy hành động để hướng tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020

Xem nội dung Kế hoạch tại đây.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN