CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Định hướng tuyên truyền tháng 12/2018
Ngày đăng 04/12/2018 | 18:32  | View count: 386

Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh của quận Cầu Giấy năm 2018, Ban Tuyên giáo Quận ủy hướng dẫn, định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 12/2018.

Phòng Văn hóa và Thông tin quận Cầu Giấy đăng tải nội dung tuyên truyền tháng 12/2018.

Xem nội dung tại đây

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY