CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng quận Cầu Giấy năm 2019
Ngày đăng 15/01/2019 | 15:11  | View count: 119

Kế hoạch số 34/kh-UBND ngày 15/01/2019 của UBND quận Cầu Giấy về tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng quận Cầu Giấy năm 2019.

Xem nội dung Kế hoạch tại đây.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN