CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2019
Ngày đăng 15/01/2019 | 15:25  | View count: 53

Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 15/01/2019 của UBND quận Cầu Giấy về duy trì và nâng cao chất lượng phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2019.

Xem nội dung Kế hoạch tại đây.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN