CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Công văn số 251/SCT-QLTM ngày 16/01/2018 của Sở Công thương về việc cung cấp thông tin địa điểm bán hàng và thời gian mở cửa bán hàng phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
Ngày đăng 16/01/2019 | 16:25  | View count: 2655

Xem nội dung Công văn tại đây.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN