CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Hướng dẫn bán giá điện quy định tại Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12/9/2018 của Bộ Công thương
Ngày đăng 18/01/2019 | 05:05  | View count: 147

Công văn số 173/SCT-QLNL ngày 11/01/2019 của Sở Công thương về việc hướng dẫn bán giá điện quy định tại Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12/9/2018 của Bộ Công thương.

Xem nội dung tại đây.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN