CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch gắn biển các tuyến phố Khúc Thừa Dụ, Tú Mỡ và Nguyễn Quốc Trị
Ngày đăng 18/01/2019 | 10:16  | View count: 183

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018; Quyết định số 6920/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội,

UBND quận Cầu Giấy ban hành Kế hoạch triển khai gắn biển đối với các phố Khúc Thừa Dụ, Tú Mỡ và Nguyễn Quốc Trị thuộc các phường Dịch Vọng, Yên Hòa, Trung Hòa (quận Cầu Giấy).

Phòng Văn hóa và Thông tin thông báo nội dung của Kế hoạch. Xem nội dung Kế hoạch tại đây.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN