CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch tổ chức phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Kỷ Hợi - năm 2019 trên địa bàn quận Cầu Giấy
Ngày đăng 18/01/2019 | 10:27  | View count: 182

Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 14/01/2019 của UBND quận Cầu Giấy về tổ chức phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Kỷ Hợi - năm 2019 trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Xem nội dung Kế hoạch tại đây.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN