CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân quận Cầu Giấy khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 17/12/2018 | 15:36  | View count: 1384

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 17/12/2018 của HĐND quận Cầu Giấy về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân quận Cầu Giấy khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Xem nội dung tại đây

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN