CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Nghị quyết điều chỉnh chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia của quận Cầu Giấy 5 năm giai đoạn 2016 - 2020
Ngày đăng 17/12/2018 | 15:44  | View count: 623

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 17/12/2018 của HĐND quận Cầu Giấy về điều chỉnh chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia của quận Cầu Giấy 5 năm giai đoạn 2016 - 2020. Xem nội dung tại đây.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN