CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Nghị quyết về việc phê chuẩn kế hoạch đầu tư công năm 2019 của UBND quận Cầu Giấy
Ngày đăng 18/12/2018 | 10:03  | View count: 206

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của HĐND quận Cầu Giấy về việc phê chuẩn kế hoạch đầu tư công năm 2019 của UBND quận Cầu Giấy.

Xem nội dung Nghị quyết tại đây

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN