CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Nghị quyết phê chuẩn hỗ trợ kinh phí xây dựng nông thôn mới năm 2019 cho UBND huyện Phúc Thọ
Ngày đăng 18/12/2018 | 10:12  | View count: 148

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của HĐND quận Cầu Giấy về phê chuẩn hỗ trợ kinh phí xây dựng nông thôn mới năm 2019 cho UBND huyện Phúc Thọ.

Xem nội dung Nghị quyết tại đây.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN