CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính quận Cầu Giấy
Ngày đăng 18/12/2018 | 10:16  | View count: 149

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của HĐND quận Cầu Giấy về việc điều chỉnh địa giới hành chính quận Cầu Giấy.

Xem nội dung Nghị quyết tại đây.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN