CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9 HĐND quận Cầu Giấy khóa V nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 18/12/2018 | 10:26  | View count: 126

Báo cáo số 20/BC-HĐND ngày 18/12/2018 của HĐND quận Cầu Giấy về kết quả kỳ họp thứ 9 HĐND quận Cầu Giấy khóa V nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Xem nội dung báo cáo tại đây.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN