CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch thực hiện "Đề án tầm soát, phát hiện một số tật, bệnh bẩm sinh thông qua sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh" của thành phố Hà Nội quận Cầu Giấy năm 2019
Ngày đăng 18/01/2019 | 14:48  | View count: 73

Kế hoạch số 39/KH-BQLĐA ngày 18/01/2019 của Ban Quản lý đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh quận Cầu Giấy về thực hiện "Đề án tầm soát, phát hiện một số tật, bệnh bẩm sinh thông qua sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh" của thành phố Hà Nội quận Cầu Giấy năm 2019.

Xem nội dung Kế hoạch tại đây.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN