CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng, tọa đàm về công tác cải cách hành chính năm 2019 tại quận Cầu Giấy
Ngày đăng 27/02/2019 | 15:14  | View count: 36

Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 27/02/2019 của UBND quận Cầu Giấy về tập huấn, bồi dưỡng, tọa đàm về công tác cải cách hành chính năm 2019 tại quận Cầu Giấy.

Xem nội dung Kế hoạch tại đây.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN