CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Công văn số 1267/UBND-TKBT ngày 28/3/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh tuyên truyền về nỗ lực cải thiện Chỉ số PCI và PAPI của thành phố Hà Nội
Ngày đăng 01/04/2019 | 16:38  | View count: 2197

Xem nội dung tại đây

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN