CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2019
Ngày đăng 27/06/2019 | 16:04  | View count: 16

Xem nội dung Kế hoạch tại đây.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN