CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Hướng dẫn số 83-HD/BTGTU ngày 18/6/2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về Hướng dẫn tuyên truyền 20 năm thành phố Hà Nội đón nhận danh hiệu "Thành phố vì hòa bình"(16/7/1999 - 16/7/2019)
Ngày đăng 05/07/2019 | 21:32  | View count: 58

Xem nội dung tại đây

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN