CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Công văn số 3959/BYT-TTrB ngày 10/7/2019 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn mẫu trang phục cho người được giao nhiệm vụ TTCN về ATTP theo Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg
Ngày đăng 11/07/2019 | 08:34  | View count: 91

Xem nội dung Công văn tại đây

PHÒNG Y TẾ