CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Công văn số 834/UBND-TNMT ngày 11/7/2019 của UBND quận Cầu Giấy về việc tăng cường kiểm soát loài tôm hùm nước ngọt (thuộc danh mục loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại) trên địa bàn quận Cầu Giấy
Ngày đăng 12/07/2019 | 16:46  | View count: 161

Xem nội dung Công văn tại đây

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG