CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu về đánh giá kết quả triển khai "Tháng hành động vì ATTP" năm 2019 và triển khai công tác thanh tra chuyên ngành về ATTP
Ngày đăng 03/07/2019 | 15:52  | View count: 46

Xem nội dung Thông báo tại đây

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN