CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Công văn số 543/UBND-VHTT ngày 22/5/2020 của UBND quận Cầu Giấy về việc tuyên truyền các hoạt động nhân Ngày Viễn thông và Xã hội thông tin thế giới 2020
Ngày đăng 22/05/2020 | 18:05  | View count: 189

Xem nội dung tại đây

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN