CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch tổ chức cắt băng khánh thành, khởi công công trình chào mừng 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ngày đăng 01/09/2020 | 18:00  | View count: 55

Xem nội dung tại đây

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN