CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch triển khai Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và công tác phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước quận Cầu Giấy năm 2021
Ngày đăng 23/10/2020 | 08:40  | View count: 273

Xem nội dung tại đây

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN